Betalningsalternativ
Frakt49 kr
Totalt49 kr
Till kassan

Beställ nu

Köpvillkor:

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Vi reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Samtliga produkter i vårt sortiment kan användas i Sverige.

Produkter

 

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta.

Tillämplighet

 

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Make Room for Kids.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

 

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att säljaren lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Kortbetalning

 

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot kortbetalning via Internet.  Vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Säljaren reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

 

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom en arbetsdag. Majoriteten av våra ordrar skickas samma dag eller dagen efter som de läggs i systemet. Fakturan ligger med i paketet tillsammans med varan. Notera att alla våra fakturor säljs till Klarna. Villkoren för fakturan är:

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr] samt dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen alternativt 24 % per år.

Delbetalning

Följande alternativ finns för delbetalning genom Svea:

•       3 månader räntefritt

Handla för: 1 000 – 30 000 kr
Antal avbetalningar: 3
Ränta: 0 %
Avgifter som tillkommer: 35 kr / avi + 195 kr uppläggningsavgift

•       6 månader räntefritt

Handla för: 1 000 – 30 000 kr
Antal avbetalningar: 6
Ränta: 0 %
Avgifter som tillkommer: 35 kr / avi + 295 kr uppläggningsavgift

•        12 månader räntefritt

Handla för: 1 000 – 30 000 kr
Antal avbetalningar: 12
Ränta: 0 %
Avgifter som tillkommer: 35 kr / avi + 350 kr uppläggningsavgift

•       24 månader räntebärande

Handla för: 1 000 – 30 000 kr
Antal avbetalningar: 24
Ränta: 9,95 %
Avgifter som tillkommer: 35 kr / avi + 350 kr uppläggningsavgift

Fraktpriser

 

Vi har en fast fraktkostnad på 49 kr oavsett hur mycket du beställer. Vid ett totalt ordervärde över 1000 kr skickas varorna fraktfritt.

Leverans och avbeställning

 

Ordrar som läggs på vardagar innan klockan 15.30 skickas i regel samma dag eller senast dagen efter och når dig oftast sedan nästkommande vardag. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Dessa leveranstider förutsätter dock att du väljer faktura, delbetalning, klarna konto, postförskott eller kortbetalning, och att varorna du beställt finns i lager. Vid bankgirobetalning utgår leveranstiderna från den dag då vi registrerar betalningen på vårt konto.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Säljarens köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

 

Alla varor förblir säljarens egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

 

Säljarens ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor säljarens bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

 

I de fall säljren ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

 

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta säljarens reklamationsavdelning via e-post

Vid samtliga fall då en vara returneras till säljaren skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till säljaren bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos säljaren har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Säljaren förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Säljaren står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

 

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Make Room for Kids förslagsvis via e-post på info@barnrummet.se

Vid produkter som är specialtillverkade eller inköpta för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall säljaren kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

 

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Make Room for Kids återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

 

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 12 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 12 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

 

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till säljaren, debiteras en avgift om minst 300:- för att täcka Make Room for Kids kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

 

Om en vara från säljaren skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

 

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför säljarens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att säljaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

 

Säljaren sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

 

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

 

Säljaren förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har säljaren rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Säljaren skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Stäng